Nyttige adresser, tlf.nr. m.v.

BorgerService Fuglebjerg

Næstved Kommunes BorgerServicecenter i Fuglebjerg er beliggende på adressen:
Byagervej 1
4250 Fuglebjerg

Vores åbningstider er ved personlig henvendelse:

Mandag 13.00 – 19.00
Tirsdag   9.00 – 13.00
Onsdag 13.00 – 17.00
Torsdag 13.00 – 17.00
Fredag 13.00 – 16.00
Lørdag 10.00 – 13.00   (lørdagsåbent fra 1.9  til 31.5.)

—————————————————————-
Nærmeste indkøb:
Kwik Spar Sandved v/Flemming Andersen
Jernbanevej 2, 4262 Sandved
åbningstider kl. 6 – 21 (sommer)  og kl. 6 – 20 (vinter)
Tlf. 5545 6109
sandved@spar.dk

Fuglebjerg Bibliotek
Byagervej 1, 4250 Fuglebjergåbningstider:
samme som Borgerservice
se ovenfor
Telefon 5588 4020
Telefax 5546 0393
E-mail: nstfu@naestved.dk
http://www.naesbib.dk/Bibliotekerne/Ditbibliotek/Fuglebjerg/Mere%20om%20Fuglebjerg%20Bibliotek.aspx
Fuglebjerg Postbutik
(på tankstationen)
Sandvedvej 3, 4250 Fuglebjergåbningstider:
man – fre  11-17
lørdag      10-13
Telefon  8020 7030
Lægehuset i Fuglebjerg
Byagervej 7, 4250 Fuglebjerg
——————–
Mellem kl.16.00 og 08.00 kontaktes Lægevagten på
på tlf. 70150700
Telefon 5545 3700
http://www.fuglebjerglaegehus.dk/
Fyrendal Kirke – Kvislemark, Fyrendal og Førslev Sogn
Sognepræst Gunver Birgitte Nielsen,
Hindholmvej 61, Kvislemark, 4262 Sandved
Telefon 5545 6091
Telefax: 5545 6041
Mandag lukket
Tirsdag – fredag  10 – 11
samt onsdag 17- 18
eller efter aftale
E-mail:
gbn@km.dk
WEB: http://www.kvislemark-fyrendal-foerslev.dk/
Lokalhistorisk Arkiv i  Fuglebjerg, Byagervej 1, 4250 Fuglebjerg åbningstider:
mandag 17-19 hele året
fredag   13-16 1/9 – 31/5
Telefon  5546 1013
E-mail: fuglebjergarkiv@mail.dk
WEB
http://www.naesbib.dk/Bibliotekerne/Ditbibliotek/Fuglebjerg/~/media/Ombibliotekerne/Fuglebjergbibliotek/Arkivbrochure.ashx
Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk
Brandholtvej 6 A, 4262 Sandved
Telefon 5545 2414
Se tekst og billede længere nede på siden
E-mail: santorn@os.dk
WEB: www.sandved-tornemark-kvv.dk
Tornemark Vandværk
Formand
Jørgen Pedersen, Fyrendalvej 19, Tornemark
Se tekst og billede længere nede på siden
WEB til brug ved vandaflæsning/flytteaflæsning:
http://www.dkvand.dk/asp/getvandv.asp?vv=896
SEAS-NVE A.M.B.A.
Slagterivej 25, 4690 Haslev
Telefon 5637 2000
Døgnvagt: 5631 2094
E-mail: seas-nve@seas-nve.dk
WEB: http://www.seas-nve.dk/
Ældrecentret Fugleparken
Nattergalevej 1, 4250 Fuglebjerg
Telefon 5546 0200
Telefax 5545 4514
WEB: http://www.naestved.dk/AeldrePensionister/AeldredistrikterCentre/Fugleparken.aspx
Genbrugsstationen
Miljøvej 2 (sidevej til Hindholmvej)
Arløse, 4250 Fuglebjergåbningstider:
ti + to  8.00 – 17.30
on     12.00 – 17.30
lø        9.00 – 15.00
Telefon 5545 3475
Telefax 5545 3495
WEB: http://www.kavo.dk/regado.jsp?type=page&id=48
Slagelse Sygehus
Ingemannsvej 18
4200 Slagelse
Telefon 5855 9000
E-mail: slagelse-sygehus@vestamt.dk
WEB: http://www.sundhed.dk/wps/alias?alias=2070031106132419
Næstved Sygehus
Ringstedgade 61
4700 Næstved
Telefon 5651 2000
E-mail: sygehussyd@regionsjaelland.dk
WEB: http://www.regionsjaelland.dk/naestvedsygehus
Grønbroskolen
Grønbrovej 1A, 4262 Sandved
Telefon 5545 2050
Telefax 5545 2051
E-mail: groenbroskolen@naestved.dk
WEB:  http://www.groenbroskolen.dk
Forsamlingshuset Enigheden, Tornemark
Skælskør Landevej 20 – Tornemark
Formand Inger M. Hansen
Hovedgaden 28, 4262 Sandved
Telefon 5545 2190
Næstved Kommune
Administrationsbygningen
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
Telefon 5588 5588
E-mail: borger@naestved.dk
WEB: http://www.naestved.dk/
Forening Kontaktperson Telefon
Sandved Tornemark Idrætsforening Else-Marie Poulsen 5545 6201
KFUM-Spejderne,
Tornemark-Sandved Gruppe
Gruppeleder Niels Andersen 5545 6576
Sandved Erhvervs- og Borgerforening Formand
Søren Andersen
mail: sda.hof@mail.dk
2627 6535
Brevdueforeningen Tornemark
v/formand Rene Hansen
Flemstoftevej 9, Flemstofte
4250 Fuglebjerg
Ældremobiliseringen Vestsjællands Amt Konsulent Jytte Vestesen 2091 4804
Kvislemark-Fyrendal Pensionistforening Johannes Hansen 5545 4814
Red Barnet Fuglebjerg Lone Hollænder 5545 2350
Danmarks Naturfredningsforening, Niels Otto Preuss 5784 9338
Foreningen til Dyrenes Beskyttelse Kai Knudsen 5545 0018
Grundejerforeningen Fuglebjerg Syd Elsebeth Pedersen 5545 4032
Dansk Røde Kors, Fuglebjerg afd. Anne Wrist Sørensen 5784 9290
Kræftens Bekæmpelse, Fuglebjerg Afd. Birgit Melchiorsen 5545 6268
Foreningen Borupris’ Venner Preben V. Andersen 5545 3773
Det Danske Haveselskab Lise Møller 5545 3551
Ældre Sagen Fuglebjerg Ebba Sørensen 5545 3830
Sandved Antennelaug Bob Fongyllen 5545 6006
Socialdemokratiet i Fuglebjerg Kaj E. N. Andersen 5545 4263
LO Tværfaglige Seniorer, Skælskør Erling Busch 5819 4575

TORNEMARK VANDVÆRK

Da Tornemark Vandværk skulle i gang med en større renovering af den gamle vandværksbygning, havde bestyrelsen en række ønsker, som de gerne ville have opfyldt. For det første måtte selve ombygningen ikke koste for meget, den færdige bygning skulle helst være vedligeholdelsesfri, og dernæst måtte det færdige resultat gerne se ud som om, at vi her har et vandværk, der har styr på tingene, fortæller den tidligere formand for vandværket, Jens B. Clausen.
Vores gamle vandværk blev bygget i midten af 1930’erne, og som andre vandværker fra den tid, så ligner det et af de traditionelle “frysehuse”. Det vil sige en mindre murstensbygning uden vinduer, med fladt tag af beton og et gammelt iltningstårn, der ikke anvendes mere.
Som vandværk har bygningen dog opfyldt sit formål og fungeret perfekt, men da vi pludselig stod og fik regnvand ind igennem taget, og samtidig havde en del løse mursten og nogle ydervægge, der trængte til at få nye fuger ja så var der jo ikke andet at gøre end se at komme i gang.
Vi kontaktede derfor nogle af de lokale håndværkere og bad dem om at komme med et godt bud på, hvordan de kunne udføre nogle af de ideer, som vi selv havde haft til en renovering af vandværket”, fortæller Jens B Clausen.
For at få en bygning med mere højde og bedre proportioner, blev man hurtigt enige om, at det flade tag skulle væk og erstattes med en helt ny konstruktion med valmet tag, der har fald til alle sider.
Derefter blev der skruet et skelet af træ på ydersiden af bygningen, hvorpå der blev monteret en stålplade, der ikke kræver vedligehold. Men i modsætning til taget, så er pladerne her monteret vandret, hvilket giver et helt andet udseende, end man traditionelt ser med disse materialer.
Vi er et mindre vandværk på Sydsjælland med 162 forbrugere, og da vi allerede havde været igennem en større udskiftning af vores forsyningsledninger, og investeret i både en ny boring og ombygning og montering af automatisk styring af selve vandværket, ja, så var det klart, at der ikke var den store interesse i at gå i gang med de helt store investeringer i en ny vandværksbygning.
Vi er derfor rigtig glade for, at det er lykkedes for os at lave et helt nyt vandværk der kun kostede vandværket 90.000 kr. at renovere, og derudover har opfyldt alle vores krav til en pæn bygning, der ikke kræver meget vedligeholdelse og samtidig udstråler, at der er styr på tingene”, fortæller Jens B. Clausen.
Den nye formand for vandværket, er Jørgen Pedersen, Fyrendalvej 19, Tornemark.

Sandved-Tornemark KraftVarmeværk (AMBA)
Brandholtvej 6A, 4262 Sandved – Telefon 55 45 24 14

Varmeværket drives som en Andelsforening Med Begrænset Ansvar med en bestyrelse, udpeget af og blandt fjernvarmeværkets brugere.

Sandved-Tornemark Kraftvarmenværk har egen hjemmeside:

www.sandved-tornemark-kvv.dk

Fjernvarme er også en slags jordvarme 
Sammenlagt er der i 1997-98 til værk og fjernvarmeforsyning investeret knap 40 millioner kroner, og værket er hermed det største enkeltprojekt i Fuglebjerg kommunens historie. – På vegne af samtlige kommunens borgere har Kommunalbestyrelsen kautionere for dette beløb, indtil de 40 millioner efter de oprindelige beregninger skal være betalt i år 2037.

Værket kendes på den 25 meter høje skorsten, hvorfra der udelukkende udsendes ren vanddamp. Værket kører ved naturgas, som forbrændes 100 procent og ikke efterlader affaldsstoffer. Naturgassen forbrændes i 20-cylindrede stempelmotorer, der hver yder ca. 1000 hestekræfter til at trække dynamoen, der laver strømmen.
Der er 2 motorer, og begge præsterer hver for sig at frembringe 922 kilowatt strøm i timen og 1350 kW varmt kølevand. Strømmen leveres til SEAS, og det varme kølevand klarer områdets varmeforsyning. – Hver time producerer hver motor strøm, som svarer til 4 måneders elforbrug i et almindeligt familiehus. – OG det samtidigt producerede varme vand kan klare opvarmning af et familiehus i op til 2 måneder.
den 12 meter høje akkumuleringstank opbevares det varme vand til områdets varmeforsyning i de perioder, hvor SEAS betaler mindre for strømmen. Den store akkumuleringstank indeholder 880.552 liter. – Fjernvarmeforsyningen omfatter 325 husstande, og i Sandved og Tornemark er der i someren 1997 i alt nedgravet 34.400 meter fjernvarmerør. 80 grader varmt vand løber gennem rørsystemet ud til forbrugerne i området, og når vandet igen kommer retur til værket, er temperaturen ca. halveret.
Værket kører, når prisen for strøm er højest, eller hvis varmelageret er ved at være tomt, og det betyder om sommeren 4-6 timers drift i døgnet og cirka tre gange så meget om vinteren.
Næsten 90 procent af det samlede energibehov i området dækkes af Kraftvarmeværket. – Naturgasnettet leverer brændstoffet, som hentes op fra undergrunden under havet ud for jyllands vestkyst et stykke ude i Vesterhavet.