Forsamlingshuset

FORSAMLINGSHUSET ENIGHEDEN

Skal du holde fest  eller
har brug for store lokaler i anden anledning,
så vælg…

Forsamlingshuset Enigheden Tornemark
Forsamlingshuset Enigheden
Skælskør Landevej 20
Tornemark
4262 Sandved

v/formand Per Johansson
Fyrendalvej 7, Tornemark tlf. 5545 2689
————————————————————— 

Ønsker du at leje forsamlingshuset:

KONTAKT   Per på tlf. 5545 2689

Forsamlingshuset har rimelige priser, tiltalende lokaler,
nye stole og borde (også runde borde), inventar og service til 100 personer samt industriopvaskemaskine (vasker op på 3 min.) – priserne er reguleret pr. 1. marts 2010, og de gældende priser er herefter:

Priser:
Leje af hele huset                            2.700
Leje af lille sal                                 1.500
Møder, generalforsamlinger m.v.         400

Ved begravelser:
Lille sal til kaffe                                 650
Store sal til kaffe                             1.300
Lille sal til spisning                           1.000
Store sal til spisning                          2.500
Lejen betales ved afhentning af nøglen hos Per.

I lejen indgår:
brug af lokaler, lys, varme, rengøring samt service til 100 personer

Husk selv at medbringe: køkkenrulle, affaldssæk, karklude, viskestykker, staniol, evt. emballage til rester.
Tomme flasker samt affald skal fjernes af lejer.

Der må max opholde sig 110 personer i huset iflg. brandmyndigheder.

 Forsamlingshuset Enigheden i Tornemark blev taget i brug år 1900, skabt af beboerne for at give plads til socialt fællesskab i området. Bevarelsen af huset er vigtig for lokalområdet….